top of page

Jag hjälper er att skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs, levererar och mår bra

Framgångsrika företag har högpresterande medarbetare. Oftast är det människor som är ambitiösa, drivna och lojala. De är också människor som behöver bli påminda om vikten av återhämtning och rimliga krav. 

Mina tjänster bidrar till högpresterande, effektiva team där medarbetarnas hälsa och välmående är en framgångsfaktor.

Vi fokuserar på tre områden:

 

 • Ledarens eget mående

Välmående ledare är en förutsättning för en sund arbetsmiljö. Jag hjälper ledare att minska och hantera sin egen stress med hjälp av konkreta verktyg och strategier.

 • Friskfaktorer på arbetsplatsen

Proaktivt arbete med stress, starkt självledarskap och fokus på det som fungerar är erkända friskfaktorer. Jag utbildar ledningsgrupper och team inom dessa områden.

 

 • Gynnsamma beteenden​​

Utan handling är utbildningar verkningslösa. Jag lär ut verktyg så att ledare kan stötta sina medarbetare till önskade beteendeförändringar.

Samtalet_remsa.jpg

"Jag uppskattade särskilt Viktorias förmåga att skapa engagemang och trygghet i gruppen. Trygghet i form av att våga öppna upp och dela med sig också på ett mer personligt plan. Viktigt och nyttigt för teamets sammanhållning." 

- Erika Erjeby, Manager Telia ACE Consulting

 

"Jag känner mig mer tillfreds och mindre stressad. Jag har även kunnat använda de tips och verktyg som jag fått av dig i min yrkesroll vilket har varit väldigt positivt och bra."

- Johanna Ödhall, Sektionschef Miljö, AFRY

Mina mest populära erbjudanden

Samtalsstöd till ledare

 • Samtalsstöd: paket med 5 samtal á 45 min

 • Målgrupp: medarbetare i ledande position

 • Syfte: att förhindra stressrelaterad sjukskrivning och utmattning. Fokus på vanor och beteenden som gör att man håller i längden.

 • Upplägg: digitala samtal 1 gång/vecka

   Pris: från 5 900 kr exkl moms

Stresshantering

 • OSA-enkät med frågor kring krav, förväntningar, resurser, stöd, återhämtning mm.

 • Fysisk workshop i stresshantering med fokus på kritiska områden ur OSA-undersökningen

 • Målgrupp: ledningsgrupper och team, upp till 20 personer

 • Upplägg: 2,5h inkl paus. På plats eller digitalt.

   Pris: från 15 900 kr exkl moms

Handledning av mellanchefer

 • Samtalsstöd: paket 5 samtal á 45 min

 • Målgrupp: ledare med personalansvar

 • Syfte: stöd vid frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön. Konflikthantering, mobbning, förändring av oönskade beteenden.

 • Upplägg: digitala samtal 1 gång/vecka

   Pris: från 5 900 kr exkl moms

Workshops & föreläsningar

 • Stresshantering

 • Arbetsberoende för chefer och HR

 • Hälsofrämjande ledarskap

 • Work-life-balance

 • "Stärk dig själv"

 • Personlig hållbarhet

 • Självledarskap

   Pris: offert lämnas på begäran

Uppdrag: Workshop i stresshantering för ett projektledarteam

”Emboost höll en workshop i hur vi skulle bli bättre på att hantera och förebygga stress för vårt team. Det gav en bra inblick i hur vi fungerar under stress och vad det på sikt kan innebära för vår hälsa. Det som framförallt uppskattades var hur vi beroende på vår individuella situation fick tips kring vad vi kunde förändra för att må bättre. Jag som chef insåg vilka kostnader ohälsa kopplat till stress innebär.”

Erik Ljungberg,

Chef Project Managers på Cytiva

Hur kan jag hjälpa dig att förbättra er arbetsmiljö? Låt oss prata! 

Tack för ditt meddelande, jag kontaktar dig inom 24 timmar.

bottom of page